Báo giá mái tôn

húng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá tham khảo mái tôn 24h tại hà nội

Loại mái tôn
Đơn giá

Khung thép mái tôn hai mái cột þ76 kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*40. Tôn liên doanh0.35

320.000đ

Khung thép mái tôn hai mái không cột kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*40. Tôn liên doanh0.35

300.000đ

Khung thép mái tôn bốn mái cột þ76 kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*40. Tôn liên doanh0.35

340.000đ

Khung thép mái tôn bốn mái không cột kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*40. Tôn liên doanh0.35

310.000đ - 340.000đ

Khung thép mái tôn bốn mái cột þ76 kèo V50*50 xà gỗ hộp 30*60. Tôn liên doanh0.4

350.000đ - 380.000đ

Khung thép mái tôn bốn mái cột þ76 kèo V50*50 xà gỗ hộp 30*60. AUTSNAM(OLYPIC)

390.000đ - 420.000đ

Khung thép mái tôn hai mái cột þ76 kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*4. Tôn xốp cách nhiệt.

360.000đ – 430.000đ

Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến sdt 0988145539 Mr.Lương